شرکت اریز مگنت سازنده انواع جدا کننده ها
مگنت الکتریکی


مگنت جداکننده معلق/بلاک مگنت

این دستگاه ها که به نام بلاک مگنت معروف هستند ساده ترین نوع جداکننده های مغناطیسی می باشند . بلاک مگنتها بطور خاص برای جداسازی ذرات و قطعات آهنی از جریان مواد که توسط یک نوار نقاله حمل میشود طراحی شده اند .بلاک مگنتها توسط زنجیر یا کابل بصورت معلق نصب میگردند و زاویه مناسب قرارگیری توسط کابل تنظیم میگردد.این تجهیز با توجه به عرض نوار نقاله و ارتفاع نصب در سایزهای مختلف طراحی و ساخته میشود. مگنتهای رو نواری بسته به شدت میدان مورد نیاز در دو نوع الکتریکی و مگنت دائم تولید میگردند. مدل الکتریکی این تجهیز درای شدت میدان بیشتری است

کاربری

تمیز کردن این دستگاه بصورت دستی انجام می گیرد . در مدل الکتریکی با قطع جریان برق قطعات جذب شده سقوط میکنند .

کاربردها
  • خطوط شن و ماسه
  • صنایع معدنی و فروآوری مواد
  • صنایع چوب
  • صنایع غذایی
  • صنایع بازیافت
  • صنایع ریخته گری
بلک مگنت -مگنت جدا کننده معلق


Top